Next:
HØST(solo), KANT Gallery, Copenhagen. 17. August - 16. September.
CODE Artfair, w/Gallery Jacob Bjørn, 30. August - 2. September.
Interdimensionale I, Gammelgaard, Herlev. 8. September - 28. October.
Duo exhibition w/James Collins, Gallery Jacob Bjørn, Aarhus. 14. September.
The Nordic Show, Labor Projektgalerie, Cologne, 9. November - 30. November.